Naše usluge

Projektovanje

Kao što svako putovanje počinje prvim korakom, tako i svaka građevina počinje projektom. A kako za lijepo putovanje treba kvalitetna obuća, tako i za građevinu treba kvalitetan projekat.

Dugogodišnje iskustvo u projektovanju konstrukcija u visokogradnji, niskogradnji i infrastrukturnim projektima stvorilo je uhodan tim inženjera projektanata spremnih da iz Vaše ideje izvuku maksimum.

Objekti visokogradnje na kojima smo radili mogu se vidjeti ili će u budućnosti krasiti krajolike olimpijskih planina Bjelašnice i Jahorine, Jadranske obale, Jablaničkog i Plivskog jezera kao i mnogih urbanih centara naše zemlje. U ovoj kategoriji nalaze se mnogi stambeno-poslovni objekti, kao i hoteli i apartmani.

Izgradnja infrastrukturnih objekata kao što su autoceste i brze ceste pružile su nam mogućnost da budemo aktivni sudionici u izradi projektne dokumentacije objekata niskogradnje. U saradnji sa najkompetentnijim stručnjacima i kompanijama iz BiH projektovali smo mostove, vijadukte, natputnjake, potputnjake, propuste i hidrotehničke objekte na mnogim dionicama aktivnih gradilišta u Bosni i Hercegovini.

S obzirom na to da je sve manje prostora za izgradnju u urbanim centrima, a da potražnja i interes za korištenje svakog pa i najmanjeg komada građevinskog zemljišta stalno raste, javlja se potreba za savladavanjem geotehničkih problema izgradnje u neposrednoj blizini susjednih objekata ili izgradnje u srednje-povoljnim uslovima. U takvim situacijama, javljaju se potrebe za izradom dokumentacije za osiguravanje građevinskih jama, potpornih konstrukcija, konstrukcija od armiranog tla, ojačanje tla i slične intervencije u tlu, za šta smo također stekli posebno iskustvo.

Konsalting

Zahvaljujući dugogodišnjem iskustvu, tim inženjera osposobljen je voditi projektni ciklus i ishodovanje potrebnih dozvola i dokumentacije za izgradnju Vašeg objekta. Savremeni propisi i zakonski i podzakonski akti su temelj našeg svakodnevnog rada.

S obzirom na to da nastanak svake građevine zavisi od dva najvažnija faktora, vremena i novca, spremni smo Vam pomoći da u planiranju građenja sa Izvođačima pronađete savršen balans utrošenog vremena i novca na obostrano zadovoljstvo.

Usluge konsaltinga:

– Izrada finansijskih studija te tehničko-finansijska evaluacija projektnih rješenja
– Finansijsko i tehničko savjetovanje
– Pomoć pri izboru izvođača, projektanata drugih faza te savjetovanje u fazi ugovaranja poslova
– Monitoring i kontrola kvaliteta rada učesnika u građenju u svrhu zaštite prava i interesa Investitora i projektnih ciljeva
– Analiza procesa, trenutnog stanja, predviđanje i identifikacija mogućih kritičnih parametara te predlaganje mjera
– Zastupanje interesa Investitora ili savjetovanje u toku direktnog kontakta sa svim učesnicima u gradnji, ali i sa užom ili širom društvenom zajednicom

Revizija

Iako je revizija projektne dokumentacije zakonska obaveza, ona je svakako koristan alat za kontrolu kvalitete projektne dokumentacije u svrhu zaštite svih učesnika u izradi iste, kao i zaštitu interesa Investitora.

Revizijom projektne dokumentacije utvrđujemo tehničku ispravnost, racionalnost, usklađenost, kao i poštivanje savremenih propisa projektovanja i građenja konstrukcija, kao i zakonskih obaveza u fazi projektovanja.

bs_BABOS